Rozchmurz się! - Cloud computing z Google App Engine

Wprowadzenie do Google App Engine

Omówienie usługi typu Cloud Computing od firmy Google, wraz z przedstawieniem 
jej słabych i mocnych stron. Wstęp do projektowania aplikacji internetowych na
App Engine.

Proces tworzenia aplikacji

Przygotowanie środowiska roboczego oraz omówienie wybranych jego fragmentów. 
Wykorzystanie lokalnego serwera testowego oraz wdrażanie aplikacji na 
infrastrukturę Googla. Monitorowanie działającej aplikacji.

Przechowywanie danych

Charakterystyka dostępnych mechanizmów przechowywania danych. Projektowanie bazy
danych aplikacji oraz użycie mechanizmu memcache do jej odciążania.

Przetwarzanie danych  

Implementacja skalowalnego przetwarzania danych na infrastrukturze Google - 
wytyczne i dobre praktyki. 

Apphance 

Czym jest i do czego służy. Problemy implementacyjne napotkane przy tworzeniu 

Pytania

Będziecie mieli szanse uzyskać odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Comments